Hmat a jeho využití při hře

Začlenění hmatového prvku do hry podporuje motivaci většiny dětí do aktivity, pomůže prodloužit dobu udržení pozornosti u aktivity a pomáhá rozvíjet hmatové vnímání i další dovednosti.                           

Hmat je nejdříve vyvíjející se smyslový systém, vyvíjí se již od první třetiny těhotenství. Ač jej v rámci běžných dní téměř nevnímáme, jedná se o velmi důležitou funkci, která i v dospělosti ovlivňuje velké množství aktivit i oblastí života. Pojďme se tedy na hmat podívat trochu blíže.

V kůži je uloženo několik typů hmatových receptorů. Pomocí nich zaznamenáváme místo doteku, plochu doteku, tvar, teplotu i strukturu předmětu. 

Hmat je zvláště v raném věku zásadní pro poznávání okolního světa a učení - miminko se prostřednictvím hmatu učí o okolním světě, poznává hračky, předměty i jejich vlastnosti. Ale nejen to, hmat se spolupodílí i na objevování vlastního těla. Miminko zjišťuje, kde se nachází jeho ruce, nohy i další části těla. Vědomí tělního schématu je zásadní pro optimální rozvoj motoriky, ale do budoucna i učení. 

Hmatové funkce se promítají téměř do všech aktivit soběstačnosti - oblékání, hygieny, schopnosti přijímat potravu, spánek i péči o své okolí. U miminek a batolat jde o schopnost absolvovat tyto aktivity a přijímat péči druhé osoby. U starších dětí poté přímo o samostatné zvládnutí těchto aktivit.

Kůže je také někdy nazývána sociální orgán. Hraje velmi výraznou roli v emočním navázání a rozvoji vztahu s pečujícími. Hmatové funkce jsou také důležité pro pocit pohodlí.

A to vše je jen část toho, co nám hmat přináší a jak významnou roli hraje v našich životech. Fungování hmatového systému a jeho provázanost s praktickými aktivitami, navazováním vztahů i rozvojem dítěte a je složitý a komplexní systém.

Využití hmatových prvků ve hře tento systém nenásilně rozvíjí a je pro dítě přínosnou a zajímavou složkou. Kromě samotného rozvoje hmatu podporuje např. i koordinaci oko-ruka, uvědomění si vlastní ruky a jejích jednotlivých částí, trénink jemné motoriky i spolupráci pravé a levé strany těla.

Důležitým benefitem je také to, že je hra se smyslovým materiálem pro většinu dětí zkrátka zábavná a atraktivní. Což je hlavním prvkem každé hry :).

Některé děti mohou mít v oblasti hmatu potíže, může se objevovat zvýšená či snížená citlivost či jiné typy potíží. V těchto případech je důležitá terapeutická podpora.

Na co je však třeba vždy důrazně dbát, je dobrovolnost dítěte. Pokud se dítě materiálu straní a pracovat s ním nechce, není nikdy vhodné dítě do aktivity nutit.

 

S přáním hezkých chvil s hmatovými zážitky

 

Mgr. Olga Marková

Ergoterapeutka, FYZIO Aktiv