Novinky

Hmat a jeho využití při hře

Začlenění hmatového prvku do hry podporuje motivaci většiny dětí do aktivity, pomůže prodloužit dobu udržení pozornosti u aktivity a pomáhá rozvíjet hmatové vnímání i další dovednosti.                           

Hmat je nejdříve vyvíjející se smyslový systém, vyvíjí se již od první třetiny těhotenství. Ač jej v rámci běžných dní téměř nevnímáme, jedná se o velmi důležitou funkci, která i v dospělosti ovlivňuje velké množství aktivit i oblastí života. Pojďme se tedy na hmat podívat trochu blíže.

V kůži je uloženo několik typů hmatových receptorů. Pomocí nich zaznamenáváme místo doteku, plochu doteku, tvar, teplotu i strukturu předmětu. 

Hmat je zvláště v raném věku zásadní pro poznávání okolního světa a učení - miminko se prostřednictvím hmatu učí o okolním světě, poznává hračky, předměty i jejich vlastnosti. Ale nejen to, hmat se spolupodílí i na objevování vlastního těla. Miminko zjišťuje, kde se nachází jeho ruce, nohy i další části těla. Vědomí tělního schématu je zásadní pro optimální rozvoj motoriky, ale do budoucna i učení. 

Hmatové funkce se promítají téměř do všech aktivit soběstačnosti - oblékání, hygieny, schopnosti přijímat potravu, spánek i péči o své okolí. U miminek a batolat jde o schopnost absolvovat tyto aktivity a přijímat péči druhé osoby. U starších dětí poté přímo o samostatné zvládnutí těchto aktivit.

Kůže je také někdy nazývána sociální orgán. Hraje velmi výraznou roli v emočním navázání a rozvoji vztahu s pečujícími. Hmatové funkce jsou také důležité pro pocit pohodlí.

A to vše je jen část toho, co nám hmat přináší a jak významnou roli hraje v našich životech. Fungování hmatového systému a jeho provázanost s praktickými aktivitami, navazováním vztahů i rozvojem dítěte a je složitý a komplexní systém.

Využití hmatových prvků ve hře tento systém nenásilně rozvíjí a je pro dítě přínosnou a zajímavou složkou. Kromě samotného rozvoje hmatu podporuje např. i koordinaci oko-ruka, uvědomění si vlastní ruky a jejích jednotlivých částí, trénink jemné motoriky i spolupráci pravé a levé strany těla.

Důležitým benefitem je také to, že je hra se smyslovým materiálem pro většinu dětí zkrátka zábavná a atraktivní. Což je hlavním prvkem každé hry :).

Některé děti mohou mít v oblasti hmatu potíže, může se objevovat zvýšená či snížená citlivost či jiné typy potíží. V těchto případech je důležitá terapeutická podpora.

Na co je však třeba vždy důrazně dbát, je dobrovolnost dítěte. Pokud se dítě materiálu straní a pracovat s ním nechce, není nikdy vhodné dítě do aktivity nutit.

 

S přáním hezkých chvil s hmatovými zážitky

 

Mgr. Olga Marková

Ergoterapeutka, FYZIO Aktiv

Měsíc férových cen

Už jste zaznamenali na sítích efko F? Symbolizuje měsíc férových cen a osvětu, co se skrývá za férovou cenou českých tvůrců a značek. Já osobně hrozně ráda nakupuju u malých tvůrců, cítím tam úplně jiný přístup a nasazení, takže mám hned dvojí radost;) Upřímně jsem nikdy nechápala komentáře typu to je drahý a za co to jako je? Podle mě to může říci jen člověk, který se nikdy sám o nic nepokusil. Jasně, může to být pro někoho drahé, že si to nemůže dovolit koupit, ale nemusí shazovat úsilí a snahu někoho jiného, protože sám neví, co vše se za cenou skrývá. Tak se na to pojďme společně podívat!

Naše boxy jsou například jediné v České republice certifikované jako hračka. Co to vlastně znamená? Dáváme tím najevo, že to se smyslovými boxy myslíme vážně, chceme prodávat bezpečný produkt pro děti a neobcházet zákon vydáváním boxů za didaktické pomůcky, dekorace apod. Další část ceny tvoří samozřejmě materiál, jeho zpracování, grafické návrhy, autorské ilustrace. Pak musíme nechat produkt vyfotit, protože fotky prodávají:) Musí se nahrát na eshop/sítě a dopsat k nim popisky. Za provoz eshopu se musí také měsíčně platit. Pokud vaši objednávku zaplatíte kartou a ne převodem, tak naskakují další poplatky za platební bránu;) Největší část ceny (21%) tvoří DPH, které z každé vaší objednávky pošlu následující měsíc na finanční úřad. Výkazy připravuje účetní, protože dělat do toho všeho ještě kontrolní hlášení by bylo už nereálné:) Pak je tu reklama, jinak se o našich produktech nedozvíte. Takže se účastníme veletrhů, akcí, věnujeme naše produkty do nemocnic, ergoterapeutických center, ale i influencerům, abychom zvýšili povědomí o senzorickém hraní. Zároveň je potřeba to někde i uskladnit, kompletovat, balit.

Tak co myslíte, je to férový? 

Proč je Smyslík fajn pro smysly?

V čem je hraní skrze smysly přínosné pro děti? Pojďme se společně podívat na benefity, které smyslové hry přinášejí.

Rozvoj myšlení. Senzorická hra jemnou formou rozvíjí zvědavost dítěte a jeho touhu poznat svět. Zlepšuje a zesiluje paměť. Pomáhá vytvářet nervová spojení v mozku a podporuje rozvoj jazykových a motorických dovedností. Zlepší schopnost dítěte věnovat se náročnějším vzdělávacím aktivitám i v pozdějším věku.

Zlepšení soustředění a koncentrace. Mozková činnost a schopnost koncentrace a soustředění spolu bezvýhradně souvisí. Dítě se natolik zabere do hry, že přestává vnímat čas a prostředí kolem sebe. Je plně koncentrované. To vede mimojiné k rozvoji jeho představivosti, kreativity a zaujetí.

Podpora jemné i hrubé motoriky. Dítě pracuje v boxu s různými tvary a materiály, vykrajuje z plastelíny, manipuluje s jemnými kousky. Osvojuje si nové zkušenosti a učí se svůj pohyb koordinovat. Získává tím jistotu a zručnost. 

Rozvoj slovní zásoby. Spousta otázek, odpovědí, řada nových slov, poznatků. Dítě poznává, dotýká se, myslí, ptá se a seznamuje se s novými vjemy a slovy. Nová slova je vždy vhodné učit dítě v konkrétních situacích a Smyslík je ideální pomocník! Autorské ilustrace na přiřazovacích kartičkách přímo vybízejí k novému poznávání.

Zázemí pro klid a odpočinek. Probírat se třeba luštěninami nebo rýží, poslouchat příjemné zvuky, jen tak si rukou pohrávat s měkkou modelínou. Boxy lze využít i pro chvíle klidu a relaxace. 

Dozvědět se proč a jak. Poznávání světa s odpověďmi na tyto otázky souvisí. Proč mi spadla ta věž? Vejde se písek do mističky? Co s tímhle kouskem dřeva? A co voda? Mohu do té další misky nasypat rýži? Jak to udělám? 

Najít bezpečné zázemí. Děti občas mají problém a obavy hrát si venku na písku. Je to třeba proto, že se nerady dotýkají věcí, které neznají. Vadí jim neznámí lidé nebo špinavé ruce. Smyslík jim nabízí bezpečné domácí zázemí, které je na venkovní zážitky dobře připraví.

Poznávání barev a tvarů. Dítě si začíná uvědomovat souvislosti, poznává barvy a tvary. Je to další významná fáze jeho vývoje – jakou barvu má modelína? Je modrá, chtěl bys raději červenou? Vykrojíme z ní třeba kolečko nebo čtverec! Můžeme zkusit i zelený stromeček nebo žluté sluníčko. To bude kulaté. 

Žít ve světě plném fantazie. Z modelíny lze vykouzlit jahůdku, ptáčka, ale i mrak nebo hada. Zrnka rýže mohou být klidně déšť nebo voda, dřívko loďka, auto nebo můstek, který vás převede přes řeku z luštěnin. Všechno je možné. Chce to jen nápad. Chce to jen chuť si hrát. A tu v sobě přece máme úplně všichni! 

Osobnostní a sociální rozvoj. Probíhá úplně přirozeně. Děti se při hře oslovují a spolupracují. Mohu si půjčit tvou misku? Budeme společně hledat kostku? Obtiskneš do modelíny stopy ježka? A komu patří tyto stopy? Zjistíme to společně!

Podpora schopnosti učení. Zapojení všech smyslů do hry má pro schopnost učení velký význam. Dítě se neustále rozvíjí a poznává. Získává nové informace hrou v boxu, ale dokáže je použít i nadále. Tím, že se s novými věcmi seznamuje hrou, vnímá také učení jako přirozenou hru, která ho těší a má z ní radost.