Novinky

Proč je Smyslík fajn pro smysly?

Proč je Smyslík fajn pro smysly?

Rozvoj myšlení. Senzorická hra jemnou formou rozvíjí zvědavost dítěte a jeho touhu poznat svět. Zlepšuje a zesiluje paměť. Pomáhá vytvářet nervová spojení v mozku a podporuje rozvoj jazykových a motorických dovedností. Zlepší schopnost dítěte věnovat se náročnějším vzdělávacím aktivitám i v pozdějším věku.

Zlepšení soustředění a koncentrace. Mozková činnost a schopnost koncentrace a soustředění spolu bezvýhradně souvisí. Dítě se natolik zabere do hry, že přestává vnímat čas a prostředí kolem sebe. To vede mimojiné k rozvoji jeho představivosti, kreativity a zaujetí.

Podpora jemné i hrubé motoriky. Dítě pracuje v boxu s různými tvary a materiály, vykrajuje z plastelíny, manipuluje s jemnými kousky. Osvojuje si nové zkušenosti a učí se svůj pohyb koordinovat. Získává tím jistotu a zručnost. 

Dobrá slovní zásoba. Jak vypadá had? To je sova? To je ale krásné sluníčko z modelíny! Mohu to zkusit také? Spousta otázek, odpovědí, řada nových slov, poznatků. Dítě poznává, dotýká se, myslí, ptá se a seznamuje se s novými vjemy a slovy. Nová slova je vždy vhodné učit dítě v konkrétních situacích. Smyslík je ideální pomocník.

Zázemí pro klid a odpočinek. Každý z nás občas potřebuje vypnout. Probírat se třeba luštěninami nebo rýží, poslouchat příjemné zvuky, jen tak si rukou pohrávat s měkkou modelínou. Není nic lepšího, než když navíc báječně voní! Boxy lze využít i pro chvíle klidu.

Dozvědět se proč a jak. Poznávání světa s odpověďmi na tyto otázky souvisí. Proč mi spadla ta věž? Vejde se písek do mističky? Co s tímhle kouskem dřeva? A co voda? Mohu do té další misky nasypat rýži? Jak to udělám? 

Najít bezpečné zázemí. Děti občas mají problém a obavy hrát si venku na písku. Je to třeba proto, že se nerady dotýkají věcí, které neznají. Vadí jim neznámí lidé nebo špinavé ruce. Smyslík jim nabízí bezpečné domácí zázemí, které je na venkovní zážitky dobře připraví.

Poznávání barev a tvarů. Dítě si začíná uvědomovat souvislosti, poznává barvy a tvary. Je to další významná fáze jeho vývoje – jakou barvu má modelína? Je modrá, chtěl bys raději červenou? Vykrojíme z ní třeba kolečko nebo čtverec! Můžeme zkusit i zelený stromeček nebo žluté sluníčko. To bude kulaté. Sensory play opět pomáhají.

Žít ve světě plném fantazie. Z modelíny lze vykouzlit jahůdku, ptáčka, ale i mrak nebo hada. Zrnka rýže mohou být klidně déšť nebo voda, dřívko loďka, auto nebo můstek, který vás převede přes řeku z luštěnin. Všechno je možné. Chce to jen nápad. Chce to jen chuť si hrát. A tu v sobě přece máme úplně všichni! 

Osobnostní a sociální rozvoj. Probíhá úplně přirozeně. Děti se při hře oslovují a spolupracují. Mohu si půjčit tvou misku? Budeme společně hledat kostku? Dovedeš udělat z modelíny kočku? Zkusíme to spolu, máme na to celý box! 

Podpora schopnosti učení. Zapojení všech smyslů do hry má pro schopnost učení velký význam. Dítě se neustále rozvíjí a poznává. Získává nové informace hrou v boxu, ale dokáže je použít i nadále. Tím, že se s novými věcmi seznamuje hrou, vnímá také učení jako přirozenou hru, která ho těší a má z ní radost. Sensory play je didaktická pomůcka, která má na rozvoj a vnímání vašeho dítěte zásadní a dobrý vliv.